صفحه اصلی > آگهی ها 


آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (15/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (15/00)
خدمات بهره برداري شهرستان هاي دشتي ، دير و تنگستان
 ٠٩:١٤ - چهارشنبه ١٤ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (14/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (14/00)
خدمات بهره برداري شهرستان هاي دشتستان
 ٠٩:١٢ - چهارشنبه ١٤ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (13/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (13/00)
شرح خدمات خدمات بهره برداري شهرستان هاي جم ، كنگان و عسلويه
 ٠٩:١٠ - چهارشنبه ١٤ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (12/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (12/00)
خدمات بهره برداري شهرستان هاي بوشهر ، گناوه و ديلم
 ٠٩:٠٧ - چهارشنبه ١٤ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (11/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (11/00)
خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان بوشهر
 ١١:١٦ - يکشنبه ١١ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (10/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (10/00)
خدمات پشتیبانی، عمومی شرکت گاز استان بوشهر
 ١١:٠٢ - يکشنبه ١١ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (9/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (9/00)
مربوط به كالیبراسیون و نگهداشت تجهیزات اندازه گیري ايستگاه هاي گاز استان بوشهر
 ١٠:٣٥ - شنبه ٣ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (8/00)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (8/00)
مربوط به خرید خريد 35000 عدد يونیون مفصلي 1 اينچ
 ١٠:٣٠ - شنبه ٣ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>