صفحه اصلی > درباره ما > شرکت گاز استان بوشهر > معرفی شرکت گازاستان بوشهر 

معرفی شرکت گاز استان بوشهر


شرکت گاز استان بوشهر (سهامی خاص) به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ شرکت گاز کرج ( سهامی خاص) با تغییر نام شرکت مذکور به شرکت گاز بوشهر (سهامی خاص) تشکیل و مرکز اصلی آن از تهران به بوشهر منتقل و تحت شماره ۶۴۹۳ ( انتقالی) در اداره ثبت و املاک استان بوشهر به ثبت رسیده است و فعالیت های خود را در دی ماه سال ۸۶ شروع و از ابتدای سال ۱۳۸۷ با دریافت ردیف بودجه جداگانه عملیات اجرایی آغاز کردیده است. درحال حاضر شرکت گاز بوشهر جزء شرکت های فرعی شرکت توزیع گاز ایران می باشد. مرکز فعالیت در بوشهر و نواحی گازرسانی و فروش آن در شهرهای مختلف استان در قالب ناحیه واقع شده است.

شرکت گاز استان بوشهر در راستای تحقق برنامه ها و اهداف ترسیم شده در مسیر تعالی قرار داشته وکلیه فعالیت ها و اقدام های بهبود خود را با سرلوحه قراردادن برنامه استراتژیک شرکت اجرا می نماید که در همین رابطه با تمام توان تلاش می نماید تا به افق چشم انداز ترسیم شده که قرار گرفتن در میان پنج شرکت گاز سرآمد در بین شرکت های گاز استانی تا افق ۱۴۰۴ می باشد، دست یابد.

 

شرح وظایف شرکت

دریافت، توزیع و خرید و فروش گاز طبیعی، مطالعه فنی و مهندسی طراحی، اجرای طرح های گازرسانی، حفظ و نگهداری از شبکه ها، ایستگاه ها و سایر تاسیسات و ابنیه، ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی، مشارکت در تهیه و تنظیم مقررات و استاندارد های فنی و ایمنی، کوشش در اداره شرکت بر مبنای بنگاه اقتصادی.

 

گازرسانی به روایط تصویر

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
.


.
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

مدیران عامل قبلی شرکت گاز استان بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
             
  مسلم رحمانی

غلامعباس حسینی

اسماعیل مفرد بوشهری

 
  از سال 1397 تا کنون

از سال 1388تا سال 1396

از سال 1386 تا سال 1388
 
  لینک معرفی   لینک معرفی   لینک معرفی