صفحه اصلی > آگهی ها 


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 13 سال 99 ( تجدید مناقصه 7 سال 99)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 13 سال 99 ( تجدید مناقصه 7 سال 99)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 13 سال 99 مربوط به خریدرگولاتور6متری
 ٠٩:٣٦ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 12سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 12سال 99
خدمات پشتیبانی، عمومی شرکت گاز استان بوشهر
 ٠٨:٤٧ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 11سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 11سال 99
خدمات بهره برداری زون شمال استان بوشهر
 ٠٨:٤٥ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 10سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 10سال 99
خدمات بهره برداری زون جنوب استان بوشهر
 ٠٨:٤٣ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 9 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 9 سال 99
خدمات بهره برداری زون مرکز استان بوشهر
 ٠٨:٤١ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 8 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 8 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 8 سال 99 مربوط به خدمات نقلیه شرکت گاز استان بوشهر
 ١٠:٥٢ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 7 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 7 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 7 سال 99 مربوط به خرید رگولاتور 6 متری
 ١٠:٤٩ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 6 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 6 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 6 سال 99 مربوط به خرید رگلاتور 10 متری
 ١٠:٣١ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (99/5)
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (99/5)
خرید لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 ٠٧:٣٨ - يکشنبه ٢٩ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 1 سال 99
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 1 سال 99
شركت گاز استان بوشهر در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند
 ٠٨:٥٤ - شنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/4)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/4)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 4 سال 99
 ٠٨:٤٦ - دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/3)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/3)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 3 سال 99
 ٠٨:٤٣ - دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/2)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/2)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 2 سال 99
 ٠٨:٣٨ - دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/1)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/1)
خدمات نشتیابي خطوط لوله هاي گاز در سطح استان بوشهر
 ١١:٠١ - چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (98/27)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (98/27)
مقاوم سازی ایستگاه های شهرستان دیلم، گناوه و دشتستان با استفاده از سند بلاست و رنگ آمیزی
 ٠٨:٥٨ - شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (98/26)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (98/26)
تکمیل ساختمان پست امداد گاز ناحیه دیر
 ٠٨:٥٥ - شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (98/25)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 98/25
فاز تکمیلی اجرای شبکه گاز شهرک پایگاه هوایی بوشهر به متراژ20 کیلومتر
 ٠٨:٣٦ - شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>