صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات و مزایده ها 


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 19سال 99
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 19سال 99
توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان تنگستان به طول تقریبی 12 کیلومتر به همراه 300 فقره انشعابات پلی اتیلن
 ٠٩:٣٩ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 18سال 99
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 18سال 99
توسعه شبکه گازرسانی به شهرستان دشتی به طول تقریبی 49 کیلومتر به همراه نصب 250 علمک و عملیات ساختمانی مربوطه
 ٠٩:٣٥ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 17سال 99
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 17سال 99
حفاظت وحراست ازاماکن،اموال وتاسیسات شرکت گازاستان بوشهر
 ٠٩:٢٨ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 16سال 99
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 16سال 99
تهیه ونصب 710 عدد مارکر و تست پوینت بتنی بررو ی خطوط گازدرسطح استان بوشهر
 ١١:٠٩ - دوشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 15 سال 99
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 15 سال 99
حفاظت وحراست از اماکن،اموال و تاسیسات شرکت گازاستان بوشهر
 ١١:٠٥ - دوشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 14سال 99 ( تجدید مناقصه 6 سال 99)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 14سال 99 ( تجدید مناقصه 6 سال 99)
خرید رگولاتور 10 متری
 ١٠:٥٤ - دوشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 13 سال 99 ( تجدید مناقصه 7 سال 99)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 13 سال 99 ( تجدید مناقصه 7 سال 99)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 13 سال 99 مربوط به خریدرگولاتور6متری
 ٠٩:٣٦ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 12سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 12سال 99
خدمات پشتیبانی، عمومی شرکت گاز استان بوشهر
 ٠٨:٤٧ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 11سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 11سال 99
خدمات بهره برداری زون شمال استان بوشهر
 ٠٨:٤٥ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 10سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 10سال 99
خدمات بهره برداری زون جنوب استان بوشهر
 ٠٨:٤٣ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 9 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 9 سال 99
خدمات بهره برداری زون مرکز استان بوشهر
 ٠٨:٤١ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 8 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 8 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 8 سال 99 مربوط به خدمات نقلیه شرکت گاز استان بوشهر
 ١٠:٥٢ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 7 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 7 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 7 سال 99 مربوط به خرید رگولاتور 6 متری
 ١٠:٤٩ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه یک مرحله ای 6 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 6 سال 99
آگهی مناقصه یک مرحله ای 6 سال 99 مربوط به خرید رگلاتور 10 متری
 ١٠:٣١ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (99/5)
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (99/5)
خرید لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 ٠٧:٣٨ - يکشنبه ٢٩ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 1 سال 99
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 1 سال 99
شركت گاز استان بوشهر در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند
 ٠٨:٥٤ - شنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/4)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/4)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 4 سال 99
 ٠٨:٤٦ - دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/3)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/3)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 3 سال 99
 ٠٨:٤٣ - دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/2)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/2)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 2 سال 99
 ٠٨:٣٨ - دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/1)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي (99/1)
خدمات نشتیابي خطوط لوله هاي گاز در سطح استان بوشهر
 ١١:٠١ - چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>